שיתוף פעולה בין קרן אדמונד דה רוטשילד (ישראל) וJFN

כל המידע הנוגע לבקשה נשמר בסודיות מוחלטת.
בכל שאלה או סוגיה במהלך הגשת הבקשה, אנא צרו עמנו קשר.

מידע לארגונים ׀ מידע לתורמים

מידע לארגונים

אופן הגשת הבקשה:

 1. מלאו טופס בקשה (עיין בשאלות כאן)
 2. מלאו מידע על התורם כמפורט מטה:
 • שם התורם/הקרן
 • איש קשר
 • כתובת מייל של התורם / איש הקשר בקרן
 • מספר טלפון של התורם / איש הקשר בקרן
 • כתובת התורם (מדינה בלבד)
 • אתר האינטרנט של התורם / הקרן (באם יש)
 • סכום התרומה
 • האם מדובר בתרומה חדשה או מוגדלת בתחום?

3. העלו את המסמכים הבאים:

 • מסמכי מוסד בתוקף – אישור ניהול תקין וואישור לפי סעיף 46א
 • רשימה שמית של חברי צוות מרכזיים בארגון וכתובות האימייל שלהם (לרבות מנכ"ל, סמנכ"ל כספים או מנהל חשבונאות, ומנהל פרויקט – ככל שרלוונטי לבקשה).
 • רשימת חברי הוועד המנהל של הארגון.
 • תקציב הארגון תכנון לעומת ביצוע בשנתיים האחרונות
 • דוח רווח והפסד מעודכן של הארגון.
 • תקציב הפרויקט המוגש (במידה ומדובר בפרויקט חדש נבקש תקציב מתוכנן).

לאחר השלמת תהליך הגשת הבקשה, JFNתיצור קשר עם התורם או הקרן על מנת לדון בפרטי התרומה. במידה ותרצו להגיש מידע נוסף אודות התורם, לאחר שבקשתכם הושלמה, שלחו אותו ל-JFN במייל בכתובת:info@impactentrepreneurship-match.org.

4. הנחיות נוספות:יש להגיש את כל הבקשות באופן מקוון באנגלית. לשאלות בנושא דרישות הבקשה, אנא פנו אלינו במייל בכתובת:info@impactentrepreneurship-match.org.

 • על כל ארגון ליצור "משתמש" (login) אחד לכל בקשה במערכת המקוונת, וכן למנות איש צוות אחד להשלמת הבקשה. ניתן לחלוק את אותו "משתמש" עם מספר אנשים בארגונכם, ככל שיש בכך צורך.
 • ניתן להשלים את מילוי הבקשה ולשלוח אותה בפעם אחת או לחילופין לשמור אותה ולסיימה בהמשך. פשוט לחצו על " Save Progress & Exit" בחלק העליון של הבקשה בכל עת.
 • יש להגיש מידע אודות התורם או הקרן רק לאחר קבלת התחייבות מצדו. אין צורך שהתורם יעביר את התרומה בפועל לפני הגשת הבקשה על ידי הארגון. למידע אודות קריטריונים להגשה לחצו כאן.
 • מועד השלמת הבקשה ייחשב כמועד בו הן הארגון והן התורם השלימו והגישו את כל המידע הנדרש. לסיוע טכני בכל עת במהלך מילוי הבקשה, יש ליצור קשר עם JFN בכתובת: info@impactentrepreneurship-match.org

מידע לתורמים

1. לאחר השלמת הבקשה ושליחתה על ידי הארגון, JFN תיצור עמכם קשר על מנת לדון בפרטי תרומתכם.

2. תורמים יתבקשו לספק את המידע הבא:

• פרטי התקשרות

• מידע לגבי התרומה להשלמה

• תרומות עבר שלכם לתחום

• תיאור קצר של סיבת תמיכתכם בארגון

• תיאור קצר של מעורבותכם בארגון בעבר

• סטטוס החברות ב-JFN

• ככל שיידרש מידע נוסף, JFN תיצור קשר עם התורמים באופן ישיר

לתשומת לבכם:

אך ורק ל-JFN ולקרן אדמונד דה רוטשילד, תהיה גישה למידע הנמסר על ידי תורמים. לארגונים לא תהיה גישה למידע כלשהו הנמסר על ידי תורמים.

לפניות מהתקשורת ופניות אחרות, אנא צרו קשר עם:
Melissa Rosen, מנהלת בכירה, השלמת מענקים ותוכניות מיוחדות
טלפון: 212.726.0177 שלוחה 216
דוא"ל: melissa@jfunders.org