שיתוף פעולה בין קרן אדמונד דה רוטשילד (ישראל) וJFN

מטרות התכנית להשלמת מענקים

• לסייע בבנייה וחיזוק האקוסיסטם בתחום יזמות האימפקט בישראל.

• לתמוך בארגונים, בפרויקטים ובמוסדות אקדמיים המטפחים יזמות המייצרת כלים חדשים ומודלים חדשניים לשינוי חברתי.

• לעודד יצירת מודלים כלכליים חדשים וחדשניים שיעזרו בצמצום בעיות חברתיות.

• להמריץ ולחזק ארגונים ומוסדות אקדמיים הפועלים בתחום העסקים החברתיים ויזמות האימפקט.

• להשתמש בכלי של השלמת מענקים על מנת למנף את התחום ולמשוך אליו תורמים חדשים ומימון חדש.

• לעודד תורמים לשתף פעולה עם עמותות וארגונים, להם לא תרמו עד כה, בפרויקטים ספציפיים ולהשתתף באופן פעיל בפיתוח ארגונים אלה ובהגדלת השפעתם.

לתכנית זו רשאיות להגיש בקשה רק עמותות מוכרות לפי סעיף 46א (ישראל). 

על הפרויקטים המועמדים לתכנית להגדיל או להרחיב את תשתית יזמות האימפקט בישראל – הדבר חל הן על יוזמות למטרות רווח והן על יוזמות שלא למטרות רווח, כמו גם על שיתופי פעולה ביניהן.

שדה יזמות האימפקט:

• האקוסיסטם של יזמות האימפקט, או הזירה בה היא פועלת, כוללת בין היתר: מרכזים (האבים)/חממות/מאיצים של סטארט-אפים, אג"ח חברתי, פלטפורמות השקעות חברתיות-עסקיות, יוזמות מיקרו-פיננסיות, מוסדות אקדמיים ומחקר, ועוד.

הגדרת האימפקט בתכנית זו מתייחסת להחזר השקעה (ROI) חברתי ופיננסי, מכוון ומדיד (כלומר, שורה תחתונה מוכפלת או משולשת). תכנית זו היא מענק אימפקט ולא השקעה. בנקים, קרנות הון סיכון, אגד קרנות (FoF), קרנות להשקעות אימפקט ועסקים חברתיים עצמאיים, אינם זכאים למענק.

אם ברצונך להגיש בקשה ועבודתך בתחום חורגת מהאמור לעיל, נבקש ליצור קשר עם צוות JFN כדי לדון בזכאות:

פניות בישראל: אמילי פרידמן-נובק emily@jfunders.org

פניות בארה"ב: מליסה רוזן melissa@jfunders.org

קריטריונים להגשת מועמדות

במסגרת תכנית השלמת מענקים תוקם קרן תרומות אשר תעניק תרומה משלימה לתרומות חדשות / תרומות מוגדלות מתורמים פרטיים (בלבד). התרומות המשלימות יוענקו לארגונים ופרויקטים המקדמים את מטרות התכנית, זאת כדי לפתח את התחום וליצור יכולת מימון לטווח הארוך.

ההגשה תתבצע באופן מקוון בלבד. כל הבקשות חייבות לעמוד בדרישות הזכאות הבאות:

תנאי סף

העדפה

תורמים

• תורמים פרטיים* התורמים בפעם הראשונה סכום של 25,000 דולר (100,000 ₪) או יותר לתחום יזמות האימפקט.
• תורמים שכבר תרמו בעבר לארגון המעורב ביזמות אימפקט ולכל הפחות מכפילים את תרומתם הגדולה ביותר הקודמת בתחום (בטווח של 5 שנים).
• טווחי מינימום-מקסימום של המענק:
25,000-150,000 דולר (100,000-525,000 ₪).
• על התרומה להיות מיועדת לתכנית ספציפית, אלא אם כן הארגון כולו פועל בתחום יזמות האימפקט.
• התורם יכול להתגורר בכל מקום ללא קשר למיקומו של הארגון.
• המענק המשלים הינו לשנה אחת בלבד.
• על התורם להיות חבר ב-JFN או להצטרף כחבר ב-JFN.

*תורמים פרטיים, כלומר לא תרומה תאגידית, לא קרן השקעות/הון סיכון או כל ישות עסקים אחרת.

תנאי סף

העדפה

ארגונים

• היקף התקציב התפעולי של הארגון יהיה 250,000 דולר בשנה, לכל הפחות.
• ארגונים בעלי איתנות פיננסית (כלומר, ללא גרעון תקציבי)
• ארגונים הפועלים לפחות שנתיים.
• ארגון שהוא עמותה או חל"צ עם הכרה לפי ס' 46א.
• ארגון זכאי להגיש מספר בקשות.
• המענק המשלים מוגבל עד לסכום של 150,000 דולר לפרויקט.
• משך הפרויקט: מינימום שנה אחת.
• על הארגון לספק שירותים בישראל, אך מטה הארגון יכול להיות מחוץ לישראל.
• סוג המענק: המענק יהיה לתכנית ספציפית, אלא אם כן הארגון כולו פועל בתחום יזמות אימפקט.
• רק ארגונים שייעודם משקף במפורש את תחום יזמות האימפקט ואת הצורך בכלים ומודלים חדשים לשינוי חברתי, יהיו זכאים לתמיכה תפעולית כללית כחלק מתכנית זו.
• התאמה: מידת ההתאמה של ייעוד הארגון עם המטרות שנקבעו בתוכנית זו.
• שותפויות/שיתופי פעולה:
• שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים ומוסדות להשכלה גבוהה, כולל מחקר.
• שיתופי פעולה בין ארגונים מקומיים ו/או שותפויות בין ארגונים לאומיים ושותפים מקומיים.
• שיתופי פעולה בין ארגונים העוסקים ביזמות אימפקט ומוסדות אקדמיים.
• יכולת: ארגונים בעלי יכולת מוכחת ליישם תכניות מוצעות.

לפניות מהתקשורת ופניות אחרות, אנא צרו קשר עם:
Melissa Rosen, מנהלת בכירה, השלמת מענקים ותוכניות מיוחדות
טלפון: 212.726.0177 שלוחה 216
דוא"ל: melissa@jfunders.org