שיתוף פעולה בין קרן אדמונד דה רוטשילד (ישראל) וJFN

אודות התכנית להשלמת מענקים 'לבנייה וחיזוק האקוסיסטם של יזמות האימפקט בישראל'

כמה כסף יש בקרן התרומות של התכנית להשלמת מענקים?

סכום כולל של 1,000,000 דולר עומד כקרן תרומות לטובת קידום היוזמה. הקרן מוקדשת כולה להשלמת תרומות חדשות או הכפלה של תרומות קודמות בתחום האימפקט לארגונים ופרויקטים היוצרים ומטפחים רוח חלוצית באמצעות יצירת כלים ומודלים חדשים לשינוי חברתי.

מהו היחס בין השלמת התרומה לתרומה עצמה?

תרומות מתאימות בטווח שבין 25,000 דולר ל- 150,000 דולר יישקלו להשלמה ביחס של 1:1, עם גמישות למימון פחות מ-100% מהסכום המבוקש. הסכום המרבי להשלמה (לתרומה יחידה) הוא 150,000 דולר; גם על תרומות מעל 150,000 דולר ניתן לקבל מענק משלים בסכום מרבי של 150,000 דולר. לדוגמה, תרומה חדשה בסך של 200,000 דולר ניתנת להשלמה בסך של 150,000 דולר מתוך קרן השלמת התרומות, לתרומה כוללת של 350,000 דולר עבור הארגון או הפרויקט. [הערה: בשל התנודות בשער החליפין בין מטבע הדולר לשקל, הסכום הספציפי להשלמה ייקבע לפי שער החליפין בערב ההקצאה].

מהם תנאי התכנית להשלמת מענקים?

ניתן לקבל מענק משלים עבור תרומות להן התחייבו תורמים החל מה-1 ביוני, 2018. יש להשלים את הגשת הבקשה עד ל 31 בדצמבר, 2018. התורמים חייבים להעביר את מלוא התרומה לארגונים לא יאוחר מה 1 בספטמבר, 2019.

הגשת בקשה אשר עומדת בקריטריונים אינה מבטיחה קבלת מענק. כל הבקשות ייבחנו על ידי ועדה המורכבת מנציגי קרן אדמונד דה רוטשילד (ישראל) וצוות JFN. קביעות הועדה תהינה סופיות, מחייבות ומכריעות בכל השאלות וההחלטות בנוגע לזכאות ולתרומות.

מענק התכנית יועבר לארגונים הזכאים רק לאחר הצגת -מסמך אימות תשלום ל JFN, המוכיח שהתרומה הועברה לחשבון הארגון במלואה. אימות התשלום ייעשה באמצעות העברת העתק של המחאה מבוטלת או קבלה על העברה בנקאית בגין התשלום שבוצע, וכן אישור מהארגון או הפרויקט.

בשל התנודות בשער החליפין, JFN וקרן אדמונד דה רוטשילד (ישראל), יעשו שימוש בשער החליפין הנתון ביום הקודם למועד ישיבת הועדה הבוחנת. כל סכומי התרומות יומרו הן לדולרים והן לשקלים כדי להבטיח הקצאה הוגנת של מלוא הקרן בסך מיליון דולר.

התנאים והזמינות של המענקים המשלימים כפופים לשינוי ו/או ביטול בכל עת.

הארגונים ופרויקטים

אילו ארגונים ופרויקטים יוצרים ומטפחים רוח חלוצית, באמצעות יצירת כלים ומודלים חדשים לשינוי חברתי, רשאים להגיש מועמדות לתכנית?

לצורכי תכנית השלמת מענקים זו, על ארגונים ופרויקטים מתאימים לפעול ליצירת כלים, פלטפורמות ומודלים חדשים לשינוי חברתי. ארגונים ופרויקטים מתאימים חייבים להגדיל או להרחיב את התשתית בתחום זה.

האקוסיסטם של יזמות האימפקט, או הסביבה בה היא פועלת, כוללת בין היתר: פלטפורמות של השקעה חברתית עסקית, יוזמות מיקרו-פיננסיות, אג"ח חברתיות, מרכזים (האבים)/חממות/מאיצים של סטארט אפים, מוסדות אקדמיה ומחקר, ועוד בתחום האימפקט ובתחום החברתי.

הגדרת האימפקט בתכנית זו מתייחסת להחזר השקעה (ROI) חברתי ופיננסי, מכוון ומדיד (כלומר, שורה תחתונה מוכפלת או משולשת).תכנית זו היא מענק אימפקט ולא השקעה. בנקים, קרנות הון סיכון, אגד קרנות (FoF), קרנות להשקעות אימפקט ועסקים חברתיים עצמאיים, אינם זכאים למענק.

איך ניתן לדעת אם הארגון או הפרויקט שלי עומדים בדרישות לקבלת מענק?

על ארגונים ופרויקטים לעמוד בקריטריונים הבאים:

• לשאוף ליצור ולטפח רוח חלוצית באמצעות יצירת כלים ומודלים חדשים לשינוי חברתי.

• להיות עמותה רשומה כדין (עם אישור ניהול תקין תקף והכרה לפי סעיף 46א) המפעילה תוכנית ספציפית בתחום של יזמות אימפקט בישראל.

• לעמוד בדרישות הבאות: לפחות שתי (2) שנות פעילות, אם כי פרויקטים המועמדים להשלמת מענק יכולים להיות חדשים; תקציב תפעולי של לפחות 1,000,000 ₪ (כ-250,000 דולר); עובד אחד (1) לפחות המועסק במשרה מלאה; איתנות פיננסית, לרבות היעדר גירעונות במהלך השנה החולפת, אלא אם קיימות עתודות משמעותיות; אסטרטגיה ברורה להגדלת האקוסיסטם של יזמות האימפקט בישראל.

• להסכים להשתתף בהערכה שנתית של ההשפעה של תוכנית השלמת המענקים, למשך שלוש שנים מיום קבלת המענק המשלים.

האם יש קריטריונים שתינתן להם העדפה?

כן. למידע נוסף על קריטריונים אלו, לחץ כאן.

האם ארגון / פרויקט המתאים לתכנית יכול לקבל יותר מתרומה אחת כחלק מתוכנית השלמת מענקים זו? האם ישנה תקרה לסכומים שארגון או פרויקט מסוים יכול לקבל?

כן. ארגון או פרויקט יכולים להיות זכאים לקבל מספר מענקים משלימים לתרומות מתורמים נפרדים, עד לסך של 150,000 דולר (הסכום המינימלי של כל תרומה נפרדת הוא 25,000 דולר). 150,000 דולר הוא הסכום המקסימלי שארגון מסוים יכול לקבל בהשלמת תרומות מתוכנית השלמת מענקים זו.

האם יש דרישות מהארגון או הפרויקט לאחר קבלת המענק המשלים?

כן. כתנאי לקבלת המענק, על ארגונים המשתתפים בתכנית להתחייב לענות על סקר קצר, מדי שנה, למשך שלוש שנים לאחר קבלת הכספים בכדי לעזור לנו להעריך את השפעת התכנית.

התורמים

אני תורם המעוניין להשתתף בתכנית השלמת מענקים זו. כיצד אוכל לדעת אם אני זכאי?

את/ה זכאי/ת להגיש בקשה לתרומות משלימות אם את/ה עומד/ת באחד משלושת הקריטריונים הבאים*:

1) את/ה מבקש השלמה לתרומה הפילנתרופית הראשונה שלך לתחום יזמות האימפקט בישראל וסכום התרומה הוא בין 25,000 דולר לבין 150,000 דולר (טווח התכנית);

או

2) התרומה האחרונה שלך לתחום יזמות האימפקט בישראל נעשתה לפני יותר מחמש (5) שנים (לפני ה-31 בדצמבר, 2013), וסכום התרומה הוא בין 25,000 דולר לבין 150,000 דולר (טווח התכנית;(

או

3) תרמת לאחרונה (לאחר ה-1 בינואר, 2014) לתחום יזמות האימפקט בישראל, אך כעת את/ה מכפיל/ה את התרומה הגדולה ביותר שלך עד כה לתחום (לדוגמה, מ-25,000 דולר ל-50,000 דולר) וסכום התרומה החדשה שלך הוא בין 25,000 דולר לבין 150,000 דולר (טווח התכנית)

בנוסף, ההשתתפות כתורם בתכנית השלמת מענקים הנה הטבה השמורה לחברי JFN בלבד. לכן, על התורמים להצטרף כחברים ב-JFN אם בקשתם תאושר. למידע נוסף, ראה כאן.

* הערה: אנו מעודדים את כל התורמים המעוניינים להשתתף בתוכנית השלמת המענקים ליצור קשר עם צוות JFN להכיר את הארגון ולהבין את המשמעות של חברות בו. צרו עמנו קשר ובקרו באתר שלנו.

אינני חבר ב- .JFNכיצד אני יכול להשתתף בתכנית השלמת המענקים בנייה וחיזוק האקוסיסטם בתחום יזמות האימפקט בישראל?

השתתפות בתכנית הנה הטבה השמורה לחברי JFN, לצד שירותים אחרים, כולל נטוורקינג, משאבי ידע, מפגשים וסדנאות לאורך כל השנה. על התורמים להצטרף כחברים ב-JFN אם בקשתם תאושר. לקבלת מידע נוסף על החברות ב-JFN, לחץ כאן.

אם הנך תורם וברצונך להצטרף ל-JFN, אנא מלא טופס הצטרפות כאן. אנו ניצור עמך קשר לאחר הגשת הבקשה.

שימו לב- חברות ב-JFN אינה מבטיחה קבלת מענק.

הגשת הבקשה והטיפול בה

כיצד מגישים בקשה?

יש להגיש בקשות באמצעות טופס הבקשה המקוון בלבד, עד ליום 31 בדצמבר, 2018. אם בשל נסיבות כלשהן אין באפשרותך למלא את טופס הבקשה באופן מקוון, אנא צור עמנו קשר.

מילוי הבקשות מחייב מתן מידע ספציפי לגבי התורמים בנוגע לתרומות עבר וכן מידע מהארגון או הפרויקט. JFN מעודדת תורמים וארגונים לעבוד יחד על הכנת מידע זה.

האם תורם יכול להגיש יותר מבקשה אחת עבור ארגונים ופרויקטים שונים?

כן, כל הבקשות ישקלו אך כמובן לא בהכרח יזכו למימון.

איזה מידע נדרש בבקשה אודות הארגון או הפרויקט הנתמך?

JFN מעודדת תורמים לעבוד יחד עם הארגונים והפרויקטים, שנבחרו על ידם, כדי לספק את המידע הספציפי הנדרש בבקשה.

ניתן לעיין בשאלות טופס הבקשה כאן. טופס הבקשה יכלול את הנושאים הבאים:

• עבודת הארגון או תיאור הפרויקט

• האם התרומה מיועדת לפרויקט קיים או חדש?

• לוח הזמנים הצפוי

• ההשפעה המשוערת של הארגון או הפרויקט

• מדדי הצלחה של הארגון או הפרויקט

• תקציב הארגון/הפרויקט רשימות אנשי צוות וכן מסמכי מוסד בתוקף – אישור ניהול תקין ואישור לפי סעיף 46א.

לקבלת הנחיות מפורטות יותר, ראה כאן איך מגישים.

האם יידרש דבר מה מהתורם לאחר הענקת התרומות המשלימות?

התורם יידרש להצטרף כחבר ב-JFN במידה ואינו כבר חבר.

מהו תהליך קבלת ההחלטות?

בתום המועד האחרון להגשת בקשות (31 בדצמבר 2018), יחל תהליך הבחינה.

1. בקשות שאינן עומדות בקריטריונים יפסלו והודעה על כך תימסר לארגון.

2. צוות JFN יעמוד בקשר עם התורמים ששמם מופיע בכל בקשה בכדי לאמת את הנכונות לתרומה.

3. ועדה המורכבת מנציגי קרן אדמונד דה רוטשילד (ישראל) ואנשי צוות JFN, תבחן את כל הבקשות ותקבל החלטות בדבר חלוקת המענקים.

4. הארגונים יקבלו הודעה בדבר החלטות הועדה באמצעות דוא"ל. באחריות העמותות הזוכות להודיע לתורמים שלהם על קבלת המענק.

תרומות

כיצד אני יודע אם תרומה עומדת בתנאי הבקשה?

תרומה ראשונה או הכפלת תרומה קודמת לתחום יזמות האימפקט בישראל עומדת בתנאי התכנית במידה ותועבר לארגון/לפרויקט לאחר ה-1 ביוני, 2018.

למידע נוסף, ראה הנחיות להגשה.

תרומות חייבות להיות מועברות לארגון/לפרויקט במזומן (בהמחאות או העברות בנקאיות) על מנת להיות זכאיות למענק משלים. מניות לא סחירות, הקצבות, בונדס או ניירות ערך אחרים בעלי הבשלה איטית, אינם כשירים.

הערה: אין באפשרותנו להשלים תרומות בשווה כסף כגון ספרי תורה, מקרקעין, ציוד מחשב או כל פריט אחר שניתן במקום מזומן.

אינני מתגורר בישראל. האם התרומה שלי עומדת בתנאי תוכנית השלמת מענקים זו?

כן, תרומות מתורמים מחוץ לישראל כשירות להשלמה.

האם כל התרומות שיעמדו בקריטריונים תושלמנה?

לא בהכרח. כל התרומות שיעמדו בתנאי הסף של התכנית תהיינה כפופות להליך בחינה על ידי הועדה. תרומות משלימות יוענקו בהתאם לקריטריונים של זכאות והעדפה.

האם תרומות יכולות להיות מיועדות לתכנית או מטרה מסוימים?

כן. תרומות לארגונים אשר ייעודם העיקרי הינו בתחום של יזמות אימפקט, יכולות להיות מיועדות לתמיכה בבניית יכולות או לתכנית מסוימת. תרומות לארגונים שייעודם העיקרי אינו בתחום של יזמות אימפקט חייבות להיות מוגבלות לפרויקט ספציפי של הארגון בתחום זה.

מה קורה אם הארגון לא זוכה במענק משלים?

כאמור לעיל, קרן התרומות המשלימות לתכנית זו עומדת על סכום מוגדר של 1,000,000 דולר. לפיכך, JFN צופה כי יהיו מספר תורמים שהתרומות שלהם לא יושלמו. בעוד ש-JFN מקווה שתרומתך המוצעת תועבר לארגון גם במידה ולא יזכה במענק המשלים, JFN מבינה שחלק מהתורמים עשויים להחליט שלא להעביר את תרומתם בהיעדר מענק משלים. אם תשלום ההתחייבות מותנה בקבלת המענק המשלים, אנא אל תבצע את התשלום לפני קבלת ההודעה סופית בדבר החלטת הועדה הבוחנת.

האם יש לשלם את התרומה בפעם אחת?

לא. על התורם לדווח בטופס ההגשה מהו גובה התרומה המתוכננת לארגון המבקש. על התורם להעביר את מלוא גובה התרומה לא יאוחר מיום 1 בספטמבר, 2019. הוראות בדבר אופן הגשת הוכחת תשלום ייכללו בהודעת המענק.

לא מוצא תשובה לשאלה שלך? מלא את הטופס מטה ואנו נשיב בהקדם.